Best Seller

A girl with unique power over luck. A desperate man driven by envy. A mind-bending story of betrayal and fate!


Một cô gái có sức mạnh độc nhất vô nhị. Một người đàn ông tuyệt vọng điều khiển bởi sự đố kị. Một câu chuyện uốn éo về sự phản bội và số phận!


Una chica con un poder único sobre la suerte. Un hombre desesperado impulsado por la envidia. ¡Una historia alucinante de traición y destino!


Startup Big Cloud | NanoScience Center | Lemije | Kaarle Hub | Helmi Hub | Kaisa Hub | Kaiju Hub | Elias Hub | Milja Hub | Janis Hub | Noora Hub | Raimo Hub | CaTaLe | Pupusika | Cơm Phở Bún | Giải Stress

Responses